Har du lyst til å være med på !sett grenser? Da kan du f.eks arrangere temadag på skolen din. Her er en oversikt over kurs og foredrag vi kan tilby. I tillegg har vi mange tips til hvordan man kan lage aksjonsdager, kampanjedager og organisere seg mot seksuell trakassering.

Foredrag
Det er vanskelig å rekke over alle temaer med et eneste foredrag eller en kampanjedag. For de som vil lære mer eller som vil ha mer spesialisert kunnskap tilbyr vi en rekke foredrag:

 • Flørting
 • Skjønnhetsideal og spiseforstyrrelser
 • Kjønnsroller
 • Porno
 • Historia bak kvinnedagen 8.mars
 • Homoseksualitet
 • Selvtillit
 • Hersketeknikker

  Kurs
  Vi kan tilby en rekke kurs. Alle kursene kan "skreddersys" til å passe forskjellige behov.

 • !sett grenser kurs
  Dette er et treningskurs i hvordan sette grenser og hvorfor det er viktig å sette grenser. Kurset har som mål å bygge samhold blant jenter og styrke selvtilliten til å sette grenser.

 • Tale- og debatteknikk kurs
  Alle kan snakke, men det å snakke foren en stor forsamling er ofte noe annet. Dette er et kurs for alle de som vil ta språket i sin makt.

 • Kursleder kurs
  Hvis du vil ta skrittet videre og være med å drive !sett grenser kampanje er den beste måten å gjøre det på å bli kursleder. Som kursleder kan du være med å reise rundt på skoler og alle andre steder hvor jenter er.

 • Selvforsvarskurs
  !sett grenser samarbeider med Kvinner i Kamp ( KIK) som tilbyr kurs i selvforsvar. Det er vanlig at jenter er redde for å gå hjem alene på kvelden. Denne redselen kan dempes med et selvforsvarskurs.  Hvordan lage kampanjedag?


  Her er noen tips til hvordan man kan gå fram:
 • Ta kontakt med !sett grenser: settgrenser@postkassa.no
 • Begynn med å snakke med noen av de andre jentene på skolen din og dann en arbeidsgruppe
 • Bestem hva dere vil at dagen skal inneholde. Sjekk lista over hva !sett grenser-ledelsen tilbyr og bli enige om hva dere vil ha. Det kan være lurt å ta kontakt i god tid.
 • Snakk med en eller flere av lærerne på skolen som du tror kan være interesserte i kampanjen, og sørg for at det blir satt av en dag eller deler av en dag til å gjennomføre dagen. Det kan også være lurt å ha noen å spørre hvis det dukker opp problemer.
 • Godsnakk med rektor, så dere kan få en hel dag.
 • Fordel ansvarsområder i arbeidsgruppa: noen kan informere de andre jentene på skolen, andre kan ha ansvaret for å holde kontakten men !sett grenser-ledelsen.

  Ved siden av å lage kampanje finnes det mange muligheter til hva man kan gjøre.
  Her er noen eksempler:

  Jentegrupper:
  Det er viktig å følge opp arbeidet mot seksuell trakassering, fordi det er ikke gjort en gang for alle. Den viktigste forutsetninga for å lage et jentesamhold, er at man snakker sammen. Dere må finne ut hva som er problemene på skolen deres. og hva som er bra. Her er noen eksempler på hva dere kan gjøre i jentegruppa:
 • Øv dere på å snakke i forsamlinger, for eksempel gjennom å holde foredrag for hverandre i gruppa.
 • Lær dere noe dere vil, men kanskje ikke har turt.
 • Lag veggavis om kjønnsroller.
 • Få alle jentene i jentegruppa til å spille gutter, føle på å være gutter, snakke som dem og gjøre som dem. Skriv opp alle reaksjonene dere får.

  Aksjoner:
 • Lag banner mot seksuell trakassering.
 • Erklær skolen som pornofri sone.
 • Lag felles jenteregler som dere henger overalt på skolen.
 • Arrangér politiske debattmøter i matpausen om likestillingsspørsmål.

www.settgrenser.no