!Sett grenser er en kampanje for og av unge jenter mot seksuell trakassering. Kampanjen retter seg inn mot jenter og gutter 13 til 18-årsalderen. Ønsker du å delta i kampanjen kontakt oss: settgrenser@postkassa.no

Vi tilbyr kurs og foredrag for skoleklasser, fritidsklubber, organisasjoner osv.For mer informasjon om disse gå til siden lag kampanje.

Vi har kampanjehefter og plakater som kan bestilles fra oss.